Thựcđơn


Khai vị / Appetizer
Sa lát / Salad
Bít tết bò tiêu chuẩn / Standard beef steak


Bít tết bò cao cấp / High-up beef steak


Bít tết bò Thượng hạng / Premium beef steak


Sốt ăn kèm món nướng / Sauces
Món nướng / Grilleds
Mì Ý / Pasta


Menu trẻ em / Kids menu
Tráng miệng / Desserts