CS 1: Biệt thự TT4.5,cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt - CS 2: 112D1 Trần Huy Liệu, Hà Nội 10h00 - 22h00 (+84) 522 882 042 / (+84) 86 889 6866

Thựcđơn


Khai vị / Appetizer
Sa lát / Salad
Bít tết bò tiêu chuẩn / Standard beef steak


Bít tết bò cao cấp / High-up beef steak


Sốt ăn kèm món nướng / Sauces
Món ăn kèm/ Side dishes
Món nướng / Grilleds
Mì Ý / Pasta


Menu trẻ em / Kids menu
Tráng miệng / Desserts